Κιμωλίστες

Κιμωλίστες Εθελοντική ομάδα Κιμώλου

Με θέληση να προσφέρουμε στο νησί, μια χούφτα άτομα αρχίσαμε το 2011 να ασχολούμαστε  με απλές, αλλά πολύ χρήσιμες για το νησί, εθελοντικές δράσεις.Οι καθαρισμοί παραλιών  και οι προσπάθειες  νοικοκυρέματος των κοινόχρηστων χώρων του Χωριού αποτέλεσαν τις πρώτες δράσεις μας.

To έναυσμα για μεγαλύτερα «βήματα» και επέκταση των δραστηριοτήτων μας δόθηκε από την επίσκεψη του «ΕΠΟΣ Φυλής» (Ελληνικός ορειβατικός Σύλλογος) στην Κίμωλο, το καλοκαίρι του 2013, για τον καθαρισμό και σήμανση μερικών παραδοσιακών μονοπατιών.

Πεζοπορώντας στα μονοπάτια, εκεί όπου τα μηχανοκίνητα  δεν περπατούν, ανακαλύψαμε τη φυσική ομορφιά της Κιμώλου αλλά και τον σκληρό τρόπο ζωής  των προγόνων μας που καλλιεργούσαν όλες αυτές τις δύσβατες εκτάσεις! Η φυσική και άγρια ομορφιά, η καλλιτεχνική  δημιουργικότητα της φύσης, που σμιλεύει τα βράχια με τον αέρα  και την βροχή διαμορφώνοντας σπηλιές και μνημεία (π.χ. Σκιάδι), η απαράμιλλη θέα του Αιγαίου με τα γύρω  από την Κίμωλο νησιά, αλλά και η αφ΄υψηλού  θέα των δεκάδων παραλιακών κολπίσκων ,  προσβάσιμων από τα μονοπάτια  ή με το σκάφος, συνεχώς  κεντρίζουν το ενδιαφέρον  περιπατητών  και μελών ορειβατικών συλλόγων.

Η διάθεση μας όμως δεν σταματά στα μονοπάτια. Ασχολούμαστε με εποχιακά δρώμενα και έθιμα της Κιμώλου, έχοντας πάντα συνοδοιπόρο τον Δήμο Κιμώλου. Ο χρόνος  αρχίζει με τα παραδοσιακά κάλαντα  των εορτών από σπίτι σε σπίτι , σ΄ όλο το Χωριό. Συμμετέχουμε στην καρναβαλική εκδήλωση του Δήμου, καταβάλουμε προσπάθειες  αναβίωσης και διατήρησης των εθίμων του Πάσχα (κάλαντα του Λαζάρου , κάψιμο του Ιούδα) κ.α.

Πραγματοποιούμε πολλά δρώμενα βασιζόμενοι σε παλιές αλλά και νέες ιδέες μας. Το καλοκαίρι, προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της Κιμώλου, η διάθεση  μας κορυφώνεται και τα δρώμενα μας είναι καθημερινά. Παλιές και νέες ιδέες  ενεργοποιούνται και εφαρμόζονται απ΄άκρη σ΄άκρη στο νησί της Κιμώλου, αλλά και της Πολυαίγου, εκδρομές πεζοπορίες, υπαίθριος μεταφερόμενος και ειδυλλιακός  κινηματογράφος σε παραλίες και γραφικούς χώρους στο χωριό, υπαίθριες ανοιχτές δανειστικές βιβλιοθήκες για όλους, βόλτες με κανό στην θάλασσα, οργάνωση ή/και συμμετοχή σε πανηγύρια, και άλλα.

 

Kimolistes- Kimolos Volunteer Team

 

With a willingness to help the island, a handful of people began in 2011 to offer simple but very useful volunteer work  for the island. The cleaning of the beaches and the efforts to take care of the common areas of the Chorio (village), were our first actions.

The stimulus for bigger steps and expansion of our activities was given by the visit of EPOS Fili (Hellenic Cultural Mountaineering Club) to Kimolos, the summer of 2013, to clear and mark certain traditional paths.

Walking along the paths, where motorized vehicles do not “walk” ,the natural beauty  of Kimolos is revealed, as well as the hard lives of our ancestors, who cultivated all of these mountainous lands! The natural and wild beauty , the artistic creativity of nature, which sculpts the rocks with wind and rain, shaping caves and monuments (such as Skiadi), the unparalleled view of the Aegean with the islands around Kimolos, but also the bird’s eye view of dozens coastal coves, accessible from the trails or by boat, continuously stimulate  the interest of walkers and members of mountaineering clubs. Our paths are a constant source of fascination , whatever the time of year.

Our activities, however , do not stop with the paths. We are involved with the seasonal events and customs of Kimolos, always having as a companion the Municipality of Kimolos. The year begins with the traditional carols of the holiday season, sung from home to home all over the Chorio. We participate in the Carnival event of the Municipality, we make efforts to revive and preserve the customs of Easter (Lazarus carols, the burning of Judas) etc.

In the summer, for the benefit  of residents and visitors to Kimolos, our enthusiasm is at a peak and our daily activities are anywhere. Old and new  ideas are activated and applied  from one side to the other of the island of Kimolos, as well as in Polyaigos: excursions, hikes, open-air cinema in beaches and picturesque spots in the Chorio, outdoor open lending libraries for all , canoeing  in the sea, organization of or participation in festivals, and more.

 

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας