Νησιώτες: Πολλά νησιά-Μία κοινότητα

Νησιώτες: Πολλά νησιά-Μία κοινότητα 

Το πρόγραμμα Νησιώτες: Πολλά Νησιά-Μία Κοινότητα αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus + ΚΑΑ 220 -YOUTH, με συντονιστή την Traces & Dreams και συνεργάτες τις οργανώσεις νεολαίας στην Εσθονία Muhu vald στην Ελλάδα – Εθελοντική Ομάδα Κιμώλου Κιμωλίστες Αμκε , στη ΜάλταPrisms  και στην ΠορτογαλίαAjiter που εδρεύουν σε ένα νησί.
Οι Στόχοι του προγράμματος είναι η διατήρηση της κουλτούρας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των μικρών νησιών μέσω της δύναμης της αφήγησης (storytelling) και της διήγησης ιστοριών (narratives). Στοχεύουμε στην ενδυνάμωση των επαφών και την ενίσχυση των νησιωτικών κοινοτήτων, όπου οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να ακουστούν οι φωνές τους.
Καλλιεργώντας ένα δίκτυο βιωσιμότητας στα μικρά νησιά σε όλη την Ευρώπη, με τις εμπειρίες να εξωτερικεύονται, ώστε οι νέοι νησιώτες να ενασχοληθούν με την πολιτισμική κληρονομιά και να δημιουργήσουν γέφυρες επικοινωνίας.Οι Ομάδες Θα συμμετάσχουν 60-80 συμμετέχοντες ηλικίας μεταξύ 15-25 ετών, με στόχο τη χρήση της αφήγησης ως μέσο ανάπτυξης των δημιουργικών, κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, προωθώντας παράλληλα την ένταξη και τη βιωσιμότητα σε διάφορα επίπεδα – περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και ευρωπαϊκά.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

– την εκπαίδευση Συμβούλων για δραστηριότητες για νέους, διαδικτυακά και στην Ελλάδα (9 μήνες),
– την ανάπτυξη και την εφαρμογή δεξιοτήτων για νέους μέσω τοπικών εργαστηρίων, ενός διαδικτυακού πιλοτικού μαθήματος και μίας διακρατικής Δραστηριότητας Μάθησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (LTTA) στις Βρυξέλλες (14 μήνες),
– τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την εκπαίδευση, μιας συνεχής κοινότητα και για τη διάδοση των γνώσεων των συμμετεχόντων (24 μήνες),
– τη διάδοση των αποτελεσμάτων (18 μήνες). Προορίζεται ως μεταβιβάσιμο και αναπτυσσόμενο μοντέλο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.