Δρομολόγια πλοίων Κίμωλο-Σύρο

 

Από 25/1/2022 έως 17/3/2022 (Hellenic Highspeed)

Από 18/3/2022 έως 5/6/2022 

 

Από 6/6/2022 έως 4/9/2022

 

Από 5/9/2022 έως 30/10/2022