Καθάρισμα-Κλάδεμα  Αλυκής -Μπονάτσας
Μαΐ04

Καθάρισμα-Κλάδεμα Αλυκής -Μπονάτσας

Κάναμε καλή δουλειά σήμερα!!! Δήμος ,κάτοικοι,επαγγελματίες επί το έργο…. Στις επόμενες δράσεις ,θέλουμε  να είμαστε περισσότεροι…  

Read More
Ευχαριστίες για τα τηγανόλαδα
Μαΐ03

Ευχαριστίες για τα τηγανόλαδα

Μετά το τηγάνι…….το λάδι γίνεται τοξικό… για τη θάλασσα… το έδαφος… τον υδροφόρο ορίζοντα… για όλους μας!!! Tο χρησιμοποιημένο λάδι… ¨∆ΕΝ το πετάμε στην αποχέτευση γιατί τη βουλώνει. ¨∆ΕΝ το πετάμε στα σκουπίδια γιατί τα κάνει εύφλεκτα Tο χρησιμοποιημένο λάδι… ¨∆ΕΝ το πετάμε στη θάλασσα γιατί διώχνει πλαγκτόν και ψάρια. ¨∆ΕΝ το πετάμε στην ύπαιθρο γιατί μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα...

Read More